Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

THANH LY CHIM TRI


CHUỒNG QUÁ TẢI CẦN BÁN 50 CẶP CHIM TRĨ LOẠI 3 THÁNG TUỔI: GIÁ: 500.000Đ/CON , 10 CẶP TRĨ TRƯỞNG THÀNH: 1.000.000 Đ/CON VÀ 100 CON TRĨ (ÔNG CỤ) THỊT: 300.000Đ/KG ---LIÊN HỆ: 
CHIM TRĨ THUI RƠM


1 nhận xét: