Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

BAN CHIM TRI GIONG


Trứng:                      40.000đ/qủa
Chim 1 ngày  tuổi:   100.000đ/con
Chim 1 tháng tuổi:   200.000đ/con
Chim 2 tháng tuổi:   300.000đ/con
Chim 3 tháng tuổi:   500.000đ/con
Chim 4 tháng tuổi:   700.000đ/con
Chim trưởng thành: 1.000.000đ/conKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét